Skip to main content

Што е топлотна пумпа?

Топлотната пумпа одделува енергија со ниска температура од околината и ја зголемува нејзината температура за греење. Ефикасноста на топлотната пумпа вообичаено се нарекува коефициент на перформанси на системот и тој вообичаено се движи од 3 до 5. Со други зборови, одделувањето топлина од обновливи извори има потреба од само 1kW електрично напојување за да генерира 3kW до 5kW топлина. Затоа, системите со топлотна пумпа, се 3 до 5 пати поефикасно од бојлерите на фосилно гориво и се повеќе од способни целосно да го загреат станбениот простор, дури и при зими со најниски температури. Зголемената популарност на овие системи за греење се отсликува со нивната извонредно успешна примена во ладните клими на Скандинавија.