Skip to main content

Кои се влијанијата на потребата од капацитет?

Со тек на годините, се стремевме да ја подобриме удобноста на нашата околина. Во поладните предели, се обидовме да ги згрееме нашите домови а во потоплите предели да ги оладиме, затоа што ако не ни е удобно, не можеме да работиме ниту да се релаксираме. Но термичката удобност е важна за нашето здравје и е предмет на три основни влијанија:

Човечкиот фактор

нашата облека и ниво на активност и колку долго остануваме во иста ситуација

Нашиот простор

радијантна температура и температура на околината

Воздухот

неговата температура, брзина и влажност

Од овие три влијанија, човечкиот фактор е некако непредвидлив. Другите може да се контролираат за да се овозможи саканото чувство на здрав организам.

Менувањето на рутините во конструкцијата, работната пракса нивото на зафатеност на внатрешниот простор создаваат
нови параметри според кои дизајнерите мора да работат.

На пример, модерните објекти генерираат многу повеќе топлина од објектите пред, да речеме, 50 години, а за тоа постојат неколку причини: