Skip to main content

Што е легионела?

Бактеријата легионела е нормален дел од водата. Температурата има голема важност за растењето на легионелата. Особено температури помеѓу 40°C и 50°C може да доведат до колонизација на бактеријата.

Затоа што Daikin не користи вода во своите системи за климатизација, не може да се предизвикаат повреди кај човекот. Во системите со ладна вода за индустриска намена, бактеријата легионела не може да живее, поради ниската температура на водата во затвореното коло.

Принцип на свежа вода на Daikin

Сите системи на Daikin што произведуваат топла санитарна вода се опремени со резервоар против легионела и неделен циклус за дезинфекција што спречува бактериите да се размножат во складираната вода. Но, некои од овие резервоари за топла вода се базираат на принципот на проточна вода, што значи дека неделната термална дезинфекција е непотребна.

Ако сакате да имате чувство на свежа вода, погледнете го нашиот термален склад ECH20. За разлика од вообичаените грејачи на топла вода, термалниот склад ECH20 веднаш ја загрева водата што проаѓа низ резервоарот. Овој процес го избегнува долготрајното складирање на водата и значително ја подобрува безбедноста и квалитетот на топлата вода. Опремен со термален склад против легионела, нашата топлотна пумпа за топла санитарна вода ECH20 овозможува секогаш да имате свежа и здрава топла вода.