Skip to main content

Работата на програмираниот тајмер не се извршува во програмираното време.

Дејствата на тајмерот се извршуваат според часовникот на WLAN-адаптерот. Може да ги проверите моменталните датум и време на WLAN-адаптерот во апликацијата во поставките за адаптерот1.

Проверете дали секоја временска зона е правилно поставена за секој WLAN-адаптер.

1 За да пристапите до информацијата „Time“:

  1. Изберете ја единицата преку апликацијата на паметниот телефон.
  2. Одете во поставките на адаптерот (иконата „запчаник“ во горниот десен агол).
  3. Изберете „Time“.
ЧПП управувач преку интернет работата на програмираниот тајмер не се извршува во програмираното време