Skip to main content

Вентилаторот на внатрешната единица работи откако греењето ќе престане (кај климатизер опремен со грејач)

За да се намали температурата на грејачот, вентилаторот работи 60 до 100 секунди откако климатизерот ќе престане да работи.