Вентилаторот на внатрешната единица работи откако греењето ќе престане (кај климатизер опремен со грејач)

За да се намали температурата на грејачот, вентилаторот работи 60 до 100 секунди откако климатизерот ќе престане да работи.