Skip to main content

Апликацијата Daikin Residential Controller не ја забележува функцијата за инстант топла санитарна вода на мојот систем со топлотна пумпа Daikin Altherma и не може да ја контролира. Дали е тоа лошо?

Не баш. Во моментов не може да се контролира производството на инстант топла санитарна вода преку апликацијата.