Skip to main content

Капаците на излезот за воздух понекогаш работат при ладење

Капаците на излезот за воздух работат кога е активирана функцијата за заштита на таванот од оштетување.