Skip to main content

Капаците на излезите за воздух не работат истовремено на главните и споредните внатрешни единици при истовремена работа на повеќе единици

Има мало задоцнување во преносот на сигналот помеѓу главните и споредните единици. Тоа не претставува неисправност.