Skip to main content

Климатизерот престанува да работи (сијаличката продолжува да свети)

Кога има големи промени на напонот на струјата, климатизерот може да престане да работи за да ја заштити опремата. (Кога струјата ќе се нормализира, климатизерот продолжува со работа после три минути.)