Skip to main content

Климатизерот престанува да работи (сијаличката трепка)

Проверете дали филтрите за воздух се чисти.
Проверете и дали отворите за воздух на внатрешните и надворешните единици се блокирани.