Skip to main content

Климатизерот стопира сред работа (работи тајмерот за ВКЛ)

Кога тајмерот за ВКЛ е поставен, климатизерот може да стартува еден час пред поставеното време за да ја доведе собната температура блиску до поставената температура на далечинскиот управувач.