Skip to main content

Климатизерот создава звук на течење вода

Звукот на течење вода го создава разладното средство што тече низ климатизерот.
Овој звук се појавува кога се активира процесот на одмрзнување при режим на греење.