Skip to main content

Климатизерот работи невообичаено

Осветлувањето и радиобрановите понекогаш може да предизвикаат климатизерите да работат невообичаено.
Исклучете ја струјата со тоа што ќе го исклучете го прекинувачот, потоа повторно вклучете го и рестартирајте го климатизерот.