Skip to main content

Климатизерот не работи (сијаличката не свети)

Проверете го следното:

  • Проверете дали е вклучен прекинувачот и да не имате прегорен осигурувач.
  • Проверете дали кабелот е безбедно вметнат во штекерот за струја.
  • Проверете да не има прекин на струјата.
  • Проверете дали далечинскиот управувач има нови батерии.
  • Проверете дали тајмерот е правилно програмиран.