Skip to main content

Климатизерот не ја лади или грее просторијата

Проверете го следното:

  • Проверете дали филтрите се извалкани.
  • Проверете дали отворите за воздух на внатрешните и надворешните единици се блокирани од други предмети.
  • Проверете дали се во ред поставките за температура на далечинскиот управувач.
  • Проверете дали вратите и прозорите се затворени.
  • Проверете дали се во ред поставките за проток и правец на воздухот.
  • Вентилаторите во собата не треба да работат.