Skip to main content

На некои екрани, текстот изгледа преголем, што предизвикува буквите да исчезнуваат од екранот.

Проверете дали големината на фонтот во поставките на паметниот телефон е поставена на „Нормално“.

„Поставки“ → „Пристап“ → „Големина на фонт“