Skip to main content

На некои екрани, текстот изгледа преголем, што предизвикува буквите да исчезнуваат од екранот. Зошто?

Проверете дали големината на фонтот од мобилниот уред поставена на „Нормално“.

„Поставки“ → „Пристап“ → „Големина на фонт“