Skip to main content

Мојата единица ја поддржува дополнителната опрема за мрежната порта, но кога се обидувам да ја додадам единицата, се заглавува при процесот за иницијализација. Што треба да направам?

Кога додавате единица на вашата сметка, апликацијата Daikin Residential Controller автоматски ќе го провери и пријави статусот за иницијализација на таа единица и ќе прикаже лента за напредок.

Имајте предвид дека инсталацијата на 2та генерација единици со топлотна пумпа Daikin Altherma треба да се рестартира и тоа може да потрае 20 минути.

Ако после 20 минути апликацијата сè уште покажува дека единицата е во процес на иницијализација, обидете се со следните постапки:

  • Рестартирајте ја единицата со топлотна пумпа Daikin Altherma преку копчето за вклучување и исклучување.
  • Проверете со инсталаторот дека софтверот на единицата со топлотна пумпа е компатибилна со мрежната порта. Можеби софтверот треба да се ажурира.

Во овој момент, системот од некондензирачки бојлер на гас на Daikin (DRGATEWAYAA) е компатибилен само со Daikin Room Thermostat (DOTT). Кога врската помеѓу единицата со бојлер на гас и собниот термостат е прекината (на пр., дефект, прекината врска... ), апликацијата ќе покаже дека единицата со бојлер на гас се иницијализира, затоа што треба повторно да ја иницијализира комуникацијата со термостатот. Сè додека единицата со бојлер на гас не се поврзе повторно со термостатот, апликацијата ќе покажува статус за иницијализација. Кога ќе се поврзе термостатот, напредокот на иницијализацијата (поставувањето) може да се провери на екранот на термостатот.