Skip to main content

Мојот мајчин јазик не го поддржува апликацијата Daikin Online Controller. Стандардниот јазик е англиски. Дали може да го сменам јазикот на апликацијата без да мора да го сменам јазикот на паметниот телефон?

За Android, одговорот е „Не“. Ако мајчиниот јазик не го поддржува апликацијата Daikin Online Controller, апликацијата ќе се прикаже на англиски.

За iOS, може да се постави претпочитан јазик во јазичните поставки на iOS (погледнете ги инструкциите на iOS) ако вашиот мајчин јазик не го поддржува апликацијата.