Skip to main content

Мојот мобилен уред користи приказ на времето AM/PM но апликацијата Daikin Residential Controller користи само 24h. Зошто?

Апликацијата Daikin Residential Controller моментално не поддржува приказ на времето AM/PM.