Мојот уред има двоен квадрат на ознаката, што значи тоа?

Заштитата на уредите означени со овој симбол е загарантирана со двојна изолација и нема потреба од безбедносно заземјување.

FAQ-onlinecontroller-my-device-has-a-double-square-on-the-label-what-does-it-mean.jpg