Skip to main content

Мојот уред има двоен квадрат на ознаката, што значи тоа?

Заштитата на уредите означени со овој симбол е загарантирана со двојна изолација и нема потреба од безбедносно заземјување.