Skip to main content

Мојата единица од Daikin не прикажува надворешна температура пониска од -9 или 0 °C или повисока од 39 °C

Некои внатрешни единици го ограничуваат опсегот на надворешната единица за мерење на надворешната температура.

  • FTXTM*M внатрешни единици: опсег на мерење на надворешната температура -9°C~39°C.
  • FVXS*F внатрешни единици: опсег на мерење на надворешната температура 0°C~39°C.

Како резултат на тоа, вистинската надворешна температура може да биде повисок/пониска од тоа што е прикажано на апликацијата.

Кога вистинската надворешна температура е пониска од долната граница на опсегот за мерење надворешна температура, апликацијата прикажува стрелка надоле до надворешната температура.

Кога вистинската надворешна температура е повисока од горната граница на опсегот за мерење надворешна температура, апликацијата прикажува стрелка нагоре до надворешната температура.