Skip to main content

Мојот систем Daikin Altherma со топлотна пумпа поддржува мерење енергија. Каде можам да ги погледнам податоците за мерење енергија во апликацијата Daikin Residential Controller?

За да ги погледнете податоците за мерење енергија во апликацијата Daikin Residential Controller, треба да имате најмалку 3та генерација систем Daikin Altherma со топлотна пумпа.

За да ги погледнете податоците, ако се достапни, допрете „Енергија“ на долниот дел од екранот.

Од страницата за преглед Енергија“ може да се филтрираат податоците со различни претходно дефинирани критериуми.