Skip to main content

Дали може да се поврзат повеќе кориснички сметки на иста единица?

Не, во моментот апликацијата дозволува само додавање повеќе единици на една корисничка сметка. Сепак можете постојано да отстранувате единици од вашата корисничка сметка и да ги поврзете со друга. Исто така можете да се најавите на една сметка до повеќе мобилни уреди.