Дали може да се поврзат повеќе кориснички сметки на иста единица?

Не, во моментот апликацијата дозволува само додавање повеќе единици на една корисничка сметка. Сепак можете постојано да отстранувате единици од вашата корисничка сметка и да ги поврзете со друга. Исто така можете да се најавите на една сметка до повеќе мобилни уреди.