Skip to main content

Рачно ги ажурирав датумот и времето на мојот бојлер на гас со апликацијата Daikin Residential Controller, но тоа не се одрази на Daikin Room Thermostat.

Може да поминат до 3 минути пред да се синхронизираат датумот и времето од собниот термостат со апликацијата.