Skip to main content

Се обидувам да го ажурирам фирмверот на мојата мрежна порта, но постојано обидите се неуспешни. Што треба да направам?

Мрежната порта не дозволува истовремени ажурирања на фирмверот, па затоа проверете дали само вие се обидувате да го ажурирате фирмверот.

Ако се прекине ажурирање (на пр., со присилно затворање на апликацијата), мора да чекате најмалку 20 минути пред да се обидете повторно.

Ако ажурирањата се постојано неуспешни, обидете со рестартирање на мрежната порта. Ако проблемот и понатаму постои, обратете се до вашиот инсталатор или до сервисниот оддел на Daikin.