Skip to main content

Сакам да ги ВКЛУЧАМ или ИСКЛУЧАМ LED-светлата на мојата мрежна порта.

LED-светлата не може да се ВКЛУЧАТ или ИСКЛУЧАТ кога ќе посакате.