Skip to main content

Сакам да ги контролирам единиците со апликацијата, но немам интернет. Дали е тоа проблем?

Дефинитивно да. За да контролирате единици со апликацијата, мобилниот уред мора да се поврзе на интернет преку Wi-Fi или 4G. Решенијата за етернет не се поддржани. Мобилниот уред треба постојано да биде поврзан на интернет.