Skip to main content

Сакам да овластам 3-то лице за пристап до моите единици од Daikin, но ја заборавив лозинката. Каде може да ја ресетирам лозинката?

Ресетирајте ја лозинката преку апликацијата Daikin Residential Controller.