Skip to main content

Го ажурирам фирмверот на мојата MADOKA преку телефон, но ажрурирањето е неуспешно.

Ресетирајте го телефонот и повторете ја процедурата за ажурирање.