Skip to main content

Добивам порака за грешка со код “10000”. Што значи?

Апликацијата Daikin Online Controller може да се инсталира на системи со повеќе внатрешни единици. Во случај на системи со повеќе внатрешни единици, внатрешните единици не може да работат во некомпатибилни режими (на пр., ладење и греење). При промена на режимите на работа, приоритетот се дава на приоритетната единица (за повеќе информации погледнете го прирачникот на внатрешната единица). Неприоритетните единици ќе се стават во режим на мирување ако режимот на работа не одговара на избраниот режим на приоритетната единица.