Skip to main content

Ја заборавив лозинката за заклучување за деца. Како да го ресетирам адаптерот?

Ќе треба да го ресетирате WLAN-адаптерот до фабрички поставки за да ја отстраните лозинката за заклучување за деца.

Внимание: ресетирањето на WLAN-адаптерот до фабрички поставки ги брише сите поставки. Повторно ќе треба да го прилагодите WLAN-адаптерот за да одговара на вашите параметри.

Поставки што се ресетирани:

  • Конекција на домашна мрежа (WLAN-поставки)
  • Информација за сметката „Надвор-од-дома“
  • Код за заклучување за деца
  • Тајмери за распоред (заедно со функцијата за распоред на контрола на барање1)
  • Податоци за потрошувачка на енергија1
  • Уникатно име и икона


Може да го ресетирате адаптерот до фабрички поставки со следните инструкции:

На WLAN-адаптерот:

  1. Притиснете ги копчињата „Setup“ и „Mode“ истовремено додека сите LED-светла почнат да трепкаат.
  2. Пуштете ги двете копчиња.
  3. Кратко притиснете го копчето „Setup“: сите LED-светла ќе почнат да трепкаат брзо.
  4. Почекајте додека LED-светлото „Power“ почне да свети постојано. Адаптерот е ресетиран успешно.

По горенаведената процедура, може повторно да пристапите до поставките на WLAN-адаптерот преку паметниот телефон и да поставите нова лозинка за заклучување за деца.

1 Само ако единицата ја поддржува оваа функција