Skip to main content

Не можам да го поврзам адаптерот со безжичната мрежа преку менито „поставки за WLAN“.

Обидете се со следното:

  • Следете го упатството за поставки во апликацијата1
  • Ако не го решите проблемот со помош на упатството:
  1. Ако мрежата не се гледа, погледнете „Моја мрежа не се гледа во паѓачкиот список со мрежи“.
  2. Името на безжичната мрежа (SSID) не треба да содржи специјални карактери, како “ ‘, %, &, ?, +, =, …” или не-ASCII карактери. WLAN-адаптерот не ги поддржува.
  3. Користете компатибилни безбедносни поставки. WLAN-адаптерот ги поддржува само личните енкрипции WPA или WPA2. Енкрипцијата WEP не е поддржана.

1 До упатството за поставки („Додај адаптер“) може да се пристапи преку главното мени.

ЧПП управувач преку интернет директна врска со режимот за пристапна точка на адаптерот, адаптерот не се гледа