Skip to main content

Не можам повеќе да ја користам фунцкијата out-of-Home на мојот Android-телефон (OS 4.4 и постара верзија)

Од август, 2018 година, подобрена е безбедноста на серверите, со што Android-телефоните со оперативен систем 4.4 или со постара верзија не може да се поврзат на облак-серверот. Тоа е така, затоа што овие оперативни системи не ги поддржуваат најновите стандарди за безбедност. Ако сепак користите Android-телефон со оперативен систем 4.4 или постара верзија, користете го локалниот режим за-дома за да ги контролирате единиците на Daikin.