Skip to main content

Не можам да ги прилагодам напредните мрежни поставки. Копчето „постави“ е недостапно.

Може да се користат лозинки само со карактери a-z, A-Z и 0-9. Лозинката мора да содржи помеѓу 8 и 16 карактери.