Skip to main content

Не можам да внесам лозинка за „Надвор-од-дома“ при конфигурација на „Надвор-од-дома“.

Може да се користат лозинки само со карактери a-z, A-Z и 0-9. Лозинката мора да содржи помеѓу 8 и 16 карактери.