Skip to main content

Не можам да додадам дејства на тајмерот, копчето „+“ не е достапно. Зошто?

Може да зачувате до 42 дејства (најмногу 6 дневно) во тајмерот за распоред. Ако веќе се програмирани 6 дејства за тој ден, нема да може да додавате повеќе. Избришете најмалку 1 дејство за да може да додадете ново.