Skip to main content

Не можам да пристапам до поставките за „WLAN-конекција“, „Надвор-од-дома“, „Заклучување за деца“ или „Време“ за мојот WLAN-адаптер.

Проверете дали паметниот телефон е поврзан на истата безжична мрежа како WLAN-адаптерот при што не треба да бидете најавени на вашата сметка „Надвор-од-дома“.

Овие поставки не се достапни ако сте поврзани на вашата сметка „Надвор-од-дома“.