Skip to main content

Не можам да додадам единици на мојата корисничка сметка. Добивам известување „Не може да се додаде единицата на вашата сметка“. Што треба да направам?

Проверете дали датумот на корисничкиот интерфејс на единицата е конфигуриран правилно. Ако датумот не е точен, мрежната порта нема да може да постави безбедна врска со облак-услугата и регистрирањето ќе биде неуспешно.

За да го проверите датумот на единицата, одете на екранот за поставки на единицата во апликацијата.

  • Изберете ја правилната единица во екранот за преглед на единиците
  • Изберете ја иконата „запченик“ во горниот десен агол

BRP069A6x:

  • Датумот можете да го поставите само преку корисничкиот интерфејс на единицата

DRGATEWAYAA:

  • Можете да го поставите датумот преку апликацијата Daikin Residential Controller. Во апликацијата изберете „Датум и време“, поставете ги точното датум и време и потврдете за да се постават на собниот термостат на бојлерот.