Се обидувам да додадам единица на мојата корисничка сметка, но апликацијата се исклучува. Што треба да направам?

При ретки случаи, апликацијата нема да може да ја регистрира единицата и да ја додаде на вашата корисничка сметка. При такви случаи проверете ги следните случаи:

а. Проверете дали сте поврзани на интернет

б. Обидете се повторно

в. Ако проблемот и понатаму постои, обратете се до вашиот инсталатор или до сервисниот оддел на Daikin

34_0.jpg
34_1.jpg
34_2.jpg

Кога се обидувате да додадете единица на вашата корисничка сметка повторно, единица може да ве извести дека таа единица „веќе е додадена на друга корисничка сметка“. Не грижете се, тоа не се случи на облак-услугата. Но ќе треба да ја отстраните единицата од другата сметка пред да се обидете повторно.

34_3.jpg
34_4.jpg

Ако примарниот DNS-сервер не е достапен, мрежната порта нема да може да се поврзе со облак-услугата/интернет. Мрежната порта никогаш нема да го користи споредниот DNS-сервер.

Ако сте бета-корисник или учествувате во тестирањето, проверете дали мрежната порта и апликацијата ја користат истата облак-околина.