Skip to main content

Се обидувам да додадам единица на мојата корисничка сметка, но апликацијата не може да воспостави врска со единицата. Што треба да направам?

Затворете ги сите апликации Daikin Residential Controller И Daikin Online Heating Controller што работат на мобилниот уред и стартувајте ја апликацијата Daikin Residential Controller повторно. Ако ова не го реши проблемот, обидете се да ја рестартирате единицата и/или мрежната порта или обратете се до инсталаторот.