Skip to main content

Додадов единица на мојата корисничка сметка, но по некое време (15 минути или повеќе) апликацијата вели дека единицата не е поврзана и не можам да ја управувам повеќе. Што треба да направам?

Проверете дали датумот и времето на кориснички интерфејс на единицата не се разликува повеќе од 15 минути од мобилниот уред. Ако се разликува повеќе од 15 минути, апликацијата ќе вели дека единицата не е поврзана.

За да ја поврзете повторно единицата, обидете се со следните постапки:

  • Проверете дали врската со етернет е воспоставена и дали функционира
  • Проверете дали LED-светлото на мрежната порта прикажува пулс ( 1 – 1 – 0 ) наизменично со ( 1 – 1 – 1 )
  • Обидете се со рестартирање на мрежната порта и мрежната опрема