Skip to main content

Како WLAN-адаптерот ги синхронизира времето и датумот?

Кога WLAN-адаптерот е поврзан на безжична мрежа којашто има интернет, ќе ги синхронизира датумот и времето со серверот за време (GMT). WLAN-адаптерот го прилагодува ова време со својата временска зона и (по потреба) со летното сметање на времето.

Кога WLAN-адаптерот е поврзан на безжична мрежа којашто има интернет, ги синхронизира времето и датумот со поврзаниот паметен телефон.

1 За да пристапите до информацијата „Time“:

  1. Изберете ја единицата преку апликацијата на паметниот телефон.
  2. Одете во поставките на адаптерот (иконата „запчаник“ во горниот десен агол).
  3. Изберете „Time“.
ЧПП изберете време на управувач преку интернет

Друг корисник ја користи внатрешната единица преки, на пр., инфрацрвен далечински управувач или преку друг паметен телефон. Почекајте неколку минути и обидете се повторно.