Skip to main content

Како да ја ресетирам мрежната порта до фабрички поставки?

Имајте предвид дека со ресетирање на мрежната порта до фабрички поставки ќе се избришат сите поставки. Повторно ќе треба да ја конфигурирате мрежната порта за да одговара на вашите претпочитани поставки.

Поставки што се ресетирани:

 • Конекција на домашна мрежа (LAN-поставки)
 • Уникатно име и икона
 • Линкот помеѓу мрежната порта и корисничката сметка

За да ја ресетирате мрежната порта до фабрички поставки:

 1. Допрете го копчето додавање (знакот плус).
 2. Изберете ја единицата за којашто сакате да ја ресетирате мрежната порта.
 3. Допрете ја мрежната порта што сакате да ја ресетирате.
  1. Ако единицата е веќе додадена на вашата корисничка сметка --> единицата ќе биде наведена како „Други единици во вашата мрежа“. Продолжете на чекор 4.
  2. Ако единицата не е додадена на вашата корисничка сметка --> единицата ќе биде наведена како „Нови единици во вашата мрежа“. Прво додадете ја единицата на вашата сметка, а потоа започнете повторно на чекор 1.
 4. Единицата можеби ќе има потреба од ажурирање на фирмверот. Во тој случај извршете го ажурирањето.
 5. На екранот „Единицата е веќе додадена“, допрете ги трите точки.
 6. Изберете „Ресетирање до фабрички поставки“ и потврдете.