Skip to main content

Како да додадам единици на мојата корисничка сметка?

Прво проверете дали датумот на корисничкиот интерфејс на единицата е конфигуриран правилно. Ако датумот не е точен, мрежната порта нема да може да постави безбедна врска со облак-услугата и нема да можете да додавате единици на вашата корисничка сметка.

Може да додадете до 60 единици на една корисничка сметка. За да додадете единица на вашата сметка, проверете дали мобилниот уред е поврзан на истата мрежа со единицата. Проверете дали на апликацијата можете да ги видите единиците што сакате да ги додадете на вашата сметка.

1. Допрете го копчето додавање (знакот плус). Ако ова е првата единица што ја додавате, можете да допрете и „Додај ја првата единица!“.

2. Изберете ја единицата што сакате да ја додадете

3. Следете ги инструкциите во апликацијата

Ако единицата не е наведена во делот „Нови единици на вашата мрежа“, проверете го следното:

  • Дали мобилниот уред е поврзан на истата мрежа со единицата.
  • Дали мрежната порта е иницијализирана целосно.