Skip to main content

Како да го ресетирам WLAN-адаптерот до фабрички поставки?

Внимание: ресетирањето на WLAN-адаптерот до фабрички поставки ги брише сите поставки. Повторно ќе треба да го прилагодите WLAN-адаптерот за да одговара на вашите параметри.

Поставки што се ресетирани:

  • Конекција на домашна мрежа (WLAN-поставки)
  • Информација за сметката „Надвор-од-дома“
  • Код за заклучување за деца
  • Тајмери за распоред (заедно со функцијата за распоред на контрола на барање1)
  • Податоци за потрошувачка на енергија1
  • Уникатно име и икона

Може да го ресетирате адаптерот до фабрички поставки со следните инструкции:

На WLAN-адаптерот:

  1. Притиснете ги копчињата „Setup“ и „Mode“ истовремено додека сите LED-светла почнат да трепкаат.
  2. Пуштете ги двете копчиња.
  3. Кратко притиснете го копчето „Setup“: сите LED-светла ќе почнат да трепкаат брзо.
  4. Почекајте додека LED-светлото „Power“ почне да свети постојано. Адаптерот е ресетиран успешно.

1 Само ако единицата ја поддржува оваа функција