Како трајно да ги сменам закажаните поставени вредности на мојот бојлер?

За да ги смените постојаните поставени вредности „греење преку ден“ или „греење преку ноќ“, исклучете ги активните распореди преку „Без распоред“ и потоа сменете ги поставените вредности преку контролниот круг во апликацијата. Откако ќе ги смените поставените вредности за сите посакувани режими, активирајте ги распоредите повторно. Сега се применуваат новите трајни поставени вредности.