Skip to main content

Не можам да пристапам до поставките за „WLAN-конекција“, „Надвор-од-дома“, „Заклучување за деца“ или „Време“ за мојот WLAN-адаптер.

Може да додадете до 50 внатрешни единици на 1 сметка „Надвор-од-дома“.

 • Ако претходно немате креирано сметка „Надвор-од-дома“:
 1. Проверете дали единиците, што сакате да ја додадете на истата сметка „Надвор-од-дома“, може да ги видите на апликацијата на паметниот телефон1.
 2. Вклучете ја функцијата за работа „Надвор-од-дома“ на првата единица2 и следете ги чекорите за да креирате сметка „Надвор-од-дома“.
 3. За да додадете други единици на истата сметка „Надвор-од-дома“, вклучете ја функцијата „Надвор-од-дома“2на единицата и копирајте ги поставките од сметката „Надвор-од-дома“ на првата единица.
 • Ако претходно имате креирано сметка „Надвор-од-дома“
 1. Проверете дали единицата што веќе има активна сметка „Надвор-од-дома“ и единицата што сакате да ја додадете на истата сметка „Надвор-од-дома“, може да ги видите на апликацијата на паметниот телефон1.
 2. Не треба да се поврзани единици што имаат активна сметка „Надвор-од-дома“ што не сакате да ја користите.
 3. На единиците што сакате да ги додадете на сметката „Надвор-од-дома“, вклучете ја функцијата „Надвор-од-дома“2 и автоматски од вас ќе се побара да ги копирате поставките од сметката „Надвор-од-дома“ на другата единица3.

Забелешки: Може да потрае две минути пред новата додадена единицата да се појави на серверот „Надвор-од-дома“.

1 Единиците може да се додаваат една по една. За да додадете WLAN-адаптер на вашата домашна мрежа, следете ги упатствата за поставување во апликацијата („Додај адаптер“).

2 За да ја вклучите функцијата „Надвор-од-дома“ на единица:

 1. Изберете ја единицата преку апликацијата на паметниот телефон.
 2. Одете во поставките на адаптерот (иконата „запчаник“ во горниот десен агол).
 3. Изберете „Надвор-од-дома“.
 4. Вклучете „Надвор-од-дома“.

3 Ако апликацијата на паметниот телефон не побара автоматски да ги копира акредитивите за „Надвор-од-дома“ од друг WLAN-адаптер, вратете се на почетниот екран, освежете и обидете се повторно.