Skip to main content

Поврзувањето со безжичната пристапна точка на Daikin постојано е неуспешно

Проверете дали сте доволно блиску до безжичната порта Daikin кога се обидувате да се поврзете. Апликацијата ONECTA содржи детални инструкции за тоа како да активирате пристапна точка за безжичната порта на Daikin.


iOS 15 користи привремено решение:

Апликацијата ONECTA 2.7.0, 3.0.2 и 3.1.0 има проблеми при поврзување со безжичната пристапна точка на Daikin. Следете ги овие чекори за да се поврзете успешно :

  • Ажурирајте ја апликацијата до 3.1.0 или понова верзија
  • Исклучете го мобилниот интернет (3G/4G/..) на вашиот iPhone
Исклучи мобилен интернет
  • вклучете ја вашата единица од Daikin преку апликацијата ONECTA.

Ако заглавите на екранот „се поврзува со вашиот уред“ или ако го видите екранот „не успеа да се поврзе“, постапете со горенаведеното решени.

Се поврзува со уредот
Не успеа да се поврзе со уредот