Skip to main content

Ладни провеви

Ладните провеви понекогаш се поврзуваат со климатизацијата и, навистина, тие може да настанат поради неправилно изведени системи. Ова влијание врз персоналот настанува поради локацијата на внатрешната единица и затоа нејзината шема на распределба на воздухот мора да се планира при нејзиното дизајнирање.

Исто така и висината на таванот е важна Произведувачите на опрема за климатизација вообичаено претпоставуваат дека оптималната висина за систем со директна експанзија е 2,70 и 3,50 метри. Ладен воздух од околу 16°C што влегува од оваа висина може да се меша со потоплиот воздух пред да дојде до висината на луѓето, со што се избегнува непријатно чувство или провев.

И покрај ова, кај примените што не го задоволуваат овој стандард, квалитетен систем за климатизација може да се „прилагоди“ да ја надмине оваа појава.

Јасно е дека локацијата на единицата и висината и формата на таванот имаа главно влијание врз појавата или губењето на провевот. За да се објасни ова, потребни се неколку коментари во врска со карактеристиките на ладниот воздух. Ладниот воздух има тенденција да се „лепи“ на таванот одредено време пред да почне да се симнува. Оваа појава е позната како ефект „коанда“ и помага ладниот воздух да се измеша со околниот воздух пред да почне да се симнува надолу.